• Engels
  • Nederlands

Biografie

Roger Braun (1972) groeide op in het voormalige mijnwerkersdorp Eygelshoven. In 1997 voltooide hij zijn studie Illustratieve vormgeving aan de Hogeschool Katholieke Leergangen te Sittard. 'Lux Umbram Creat': 'Licht schept schaduw' vormt de rode draad door zijn gehele oeuvre.

Het hedendaags realisme van Roger Braun


Roger Braun (1972) groeide op in het voormalig mijnwerkersdorpje Eygelshoven alwaar zijn familie drie generaties lang werkzaam is geweest in de mijnbouw. Deze achtergrond is nog steeds zichtbaar in zijn schilderijen. De grondslag voor de meeste industrieel getinte werken ligt enerzijds bij het utopische en anderzijds bij het dystopische karakter van de industriële en technologische vooruitgang. En dan vooral de rol die de mens hier zelf in speelt. Zo tonen vooral oudere werken een welhaast bombastische aanwezigheid van industriële beeldelementen. Terwijl bij recenter werk de mens een steeds prominentere rol speelt. De zware industrie heeft plaats gemaakt voor subtiele technische tekeningen.

Roger volgde zijn opleiding aan de Hogeschool Katholieke Leergangen in Sittard waar hij in 1997 zijn diploma Illustratieve vormgeving behaalde. Na zijn afstuderen onderwierp hij zichzelf aan een intensieve zelfstudie naar de technieken en het materiaalgebruik van de oude meesters. Om niet stil te blijven staan bij het verleden, heeft hij deze praktische kennis op een logische wijze verder ontwikkeld met hedendaagse materialen. Hierdoor versmelten verleden en heden samen tot een tijdloos geheel.

Zijn schilderijen typeren zich door een sterke clair-obscur werking. Lux Umbram Creat: Licht schept schaduw. In de ruimste zin van het woord vormt deze uitspraak een rode lijn door het gehele oeuvre van Roger. Licht en schaduw vormen de belangrijkste uitgangspunten om tot een boeiend beeld te komen.

Roger schildert op een hedendaags realistische wijze, maar geeft daarbij niet de visuele werkelijkheid weer. Het gaat bij zijn kunst vooral om de beleving van schoonheid en de interpretatie van het beeld. Zijn fascinatie voor industrie en de mens blijft hierbij een terugkerende inspiratiebron.

Hiernaast prikkelt hij de interpretatie van de toeschouwer door verschillende beeldelementen te combineren. Deze elementen neigen tot het vertellen van een verhaal… Maar welk verhaal? Waarnaar verwijzen de beeldelementen? Geeft de titel een antwoord op vragen? Laat u prikkelen en zoek naar aanwijzingen die een relaas kunnen vertellen. Maar laat u niet misleiden. Sommige schilderijen vertellen bewust een verhaal, een dieper filosofisch vraagstuk. Bij andere werken vormen de beeldelementen ‘slechts’ een interessante compositie. Welk schilderij vertelt wat? Het is aan u als toeschouwer om de werken vrij te interpreteren. Het visuele genot staat hierbij voorop!